Selecteer een pagina

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen bij Language Consultants

De beëdigde vertalers van Language Consultants zijn ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) en hebben voor de rechtbank de eed of gelofte afgelegd dat zij hun werkzaamheden zullen verrichten zoals een beëdigde vertaler /tolk betaamt en dat zij geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan zij door hun werk kennis nemen.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken, door veel mensen ook “officiële vertalingen” of een “vertaling van een officieel document” genoemd. Een beëdigd vertaler wordt dan ook vaak een “officiële vertaler” genoemd.

Voorbeelden van documenten die voor officiële doeleinden moeten worden gebruikt zijn: uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma’s, cijferlijsten, documenten van de burgerlijke stand, paspoorten, notariële documenten zoals statuten, de akte van oprichting van een onderneming, verklaring van erfrecht…

Bij een beëdigde vertaling (ook “gewaarmerkte vertaling” genoemd) wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. Verder plaatst de beëdigd vertaler de verklaring dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan verder de stempel en de handtekening van de beëdigd vertaler.

Soms is alleen de verklaring van een beëdigd vertaler niet voldoende om een document rechtsgeldig te maken. In die gevallen moet het document ook gelegaliseerd worden. Dan geeft niet alleen de vertaler aan dat het document exact en naar waarheid is vertaald, maar verklaart ook de rechtbank dat het document rechtsgeldig is.

In landen die deel uitmaken van he apostille verdrag kunt u zo’n legalisatie verkrijgen door middel van een apostille. Een apostille wordt aan een vertaald document bevestigd door een rechtbank. Voor een apostille gaat een medewerker van Language Consultants voor u naar een rechtbank toe. Een document met apostille is alleen te gebruiken in landen die deel uitmaken van het Apostilleverdrag. Bekijk de volledige lijst met deelnemende landen.